01

Πλατφόρμα αποστολής SMS

Η DATAWISE Software παρέχει διαδικτυακή πλατφόρμα αποστολής/διαχείρισης SMS προς πελάτες και συνεργάτες για κάθε είδους επιχείρησης που επενδύει στο SMS marketing. Συνδέεται άμεσα με όλους τους Ελληνικούς παρόχους, με άμεση παράδοση εντός λίγων λεπτών. Το σύστημα reporting της εφαρμογής είναι σε θέση να προβάλει αναλυτικές αναφορές παράδοσης για κάθε SMS, για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο της αποστολής.

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ