Πελατολόγιο της DATAWISE Software

Οι πελάτες της DATAWISE Software, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ξεκινώντας από μεγάλα ασφαλιστικά μεσιτικά γραφεία και ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έως και μικρά οικογενειακά ασφαλιστικά γραφεία. Η δυνατότητα προσαρμογής των υπηρεσιών και του τιμολογίου της DATAWISE Software είναι σε θέση να παράσχει λύσεις για κάθε στόχο και επίπεδο.

Maς εμπιστεύονται